برگزاري جلسه پيش مجمع مشورتي هلدينگ بين المللي هشتم با دعوت از كليه سهامداران حقيقي و حقوقي و حضور اكثريت سهامداران محترم و نمايندگان محترم استانداري ، نظام مهندسي – انجمن مهندسين مشاور – انجمن شركتهاي ساختماني و كميسيون صدور خدمات فني و مهندسي در ١٣٩٦/٣/٢٢
https://telegram.me/tكثريت سهامداران محترم و نمايندگان محترم ender8ieg

۸IEG tender channel
https://telegram.me/tender8ieg. هلدینگ بين المللي هشتم

 

 

 

 

 

 

 

صبح امروز جلسه معرفي توانمنديهاي هلدينگ بين المللي هشتم به سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان با حضور جناب آقاي دكتر احمدي و هيئت اقتصادي همراه ، هيئت مديره محترم هلدينگ و نمايندگان محترم سازمان نظام مهندسي ، استانداري و سازمان صنعت و معدن و تجارت به ميزباني هلدينگ بين المللي هشتم برگزار گرديد . در اين جلسه سفير تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان ، ضمن معرفي فرصت ها و چالشهاي حضور هلدينگ در پروژه هاي نفت و گاز و راهسازي كشور تركمنستان آمادگي سفارت را جهت پشتيباني سياسي و كنسولي و رايزني بخش اقتصادي از حضور هلدينگ بين المللي هشتم در كشور تركمنستان را اعلام نمودند و با تاكيد بر ضرورت استفاده از توانمنديهاي شركتهاي عضو هلدينگ در پروژه هاي عمراني كشور تركمنستان ، مقرر شد نسبت به معرفي توانمنديهاي هلدينگ به بخشهاي اقتصادي و عمراني دولت تركمنستان از طريق بخش اقتصادي سفارت اقدام گردد . https://telegram.me/tender8ieg

 

جلسه معرفی توانمندیهای هلدینگ در دیدار با وزیر محترم صنایع و نفت جمهوری تاتارستان روسیه
دیدار با وزیر محترم صنایع و نفت جمهوری تاتارسنان روسیه .در اين جلسه ، وزير محترم صنايع و معادن و نفت جمهوري تاتارستان روسيه ، ضمن استقبال از توانمنديهاي هلدينگ بين المللي هشتم و شركتهاي عضو ، ضمن معرفي ظرفيتهاي اقتصادي و مالي جمهوري تاتارستان خواستار مشاركت هلدينگ در اجراي پروژه هاي راه سازي ، پتروشيمي ، اجراي خطوط انتقال نفت و ساختمان سازي شد و مقرر گرديد در آينده نزديك ديداري جهت معرفي پروژه هاي دولتي ، چگونگي تامين منابع مالي و ارائه تسهيلات ويژه جهت شركتهاي عضو هلدينگ بين طرفين صورت گيرد . https://telegram.me/tender8ieg

 

 

مراسم تقدیر از صادر کنندگان نمونه آذر ماه ۹۵
مراسم تقدیر از صادر کنندگان نمونه آذر ماه ۹۵

 

دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی برای دومین سال متوالی از استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای مهندس رشیدیان
اخبار