دارای 32 سال سابقه کار و دانش آموخته رشته عمران، گرايش سازه با درجه فوق ليسانس از دانشگاه تبريز می باشد. ایشان داراي سوابق اجرايي و مديريتي بسیاری در پروژه هاي كشوري مي باشند که برخی از آن ها عبارتند از: • استاندار سابق خراسان. • استاندار سابق مازندران. • عضو و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در اولین دوره. • مسوؤل کمیته عمران جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی. • مسوؤل کمیته عمران جهاد سازندگی استان خراسان. • عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی استان خراسان (مسوؤل امور شهرستان ها). • معاون هماهنگی امور اجرائی استانداری خراسان. • مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان. • عضو هیأت علمی مجتمع سازندگی و آموزش وزارت نیرو. • مجری طرح تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب در مرو ترکمنستان • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد. • مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری. • مدیر پروژه طرح عظیم سد و نیروگاه کارون 3 درخوزستان. • مسوؤل فنی طرح ضربتی انتقال نفت به بندر طاهری.

                                                                         آقای مهندس سید اسماعیل مفیدی

                                                                                        (رئیس هیئت مدیره)

 

آقای مهندس پویا منوچهری

مدیر عامل

(عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

آقای مهندس مهدی منوچهری

(نایب رئیس هیئت مدیره)

 

آقای مهندس خلیل زنجیری

(عضو هیئت مدیره)

آقای مهندس مهدی معین تقوی

(عضو و دبیر هیئت مدیره)

آقای مهندس سیدرضا زیارت نیا

(عضو هیئت مدیره)

 

 

آقای مهندس حمید بابازاده (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

      آقای مهندس جواد حسینی مهر

   (بازرس اصلی )

 

 

 

                                                                               آقای مهندس محسن سعادت  

                                                                                      (بازرس  علی البدل)