گزارش عملکرد شرکت بین المللی هشتم
از زمان تاسیس تا کنون

۱- مقدمه
با همت کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی و جلسات فشرده ای با حضور اعضای این کمیسیون به منظور ایجاد شرکت جامعی که بتواند با برند سازی در بازار کشورهای هدف جمهوری اسلامی ایران، فضا را برای ورود شرکت های علاقمند به پروژه های بین المللی مهیا سازد تا در شرایط تحریم و پس از رفع آن شناسایی کشورهای هدف انجام شده و برای حضور در پروژه های بین المللی اقدامات لازم به انجام گردد، برگزار شد.
مجمع عمومی این شرکت در اسفند ۹۲ برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل شرکت منتخب گردیدند. هیات مدیره در چهارمین جلسه خود آقای مهندس میثم کرمانی را بعنوان اولین مدیر عامل شرکت انتخاب نمودند. در جلسات بعدی نیز چشم انداز، ماموریت و برنامه های کوتاه و میان مدت شرکت توسط اعضای هیات مدیره ترسیم شد و به موازات آن کار ثبت شرکت را با توجه به تعدد سهامداران در صدر اقدامات قرارداد و شرکت در ۲۵/۲/۹۳ با شماره ثبت ۵۱۲۷۴ در ادره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید.
مدیران شرکت مطابق آخرین انتخابات مجمع عمومی در سال ۹۵
مهندس سید اسماعیل مفیدی رئیس هیأت مدیره
مهندس مهدی منوچهری نائب رئیس هیأت مدیره
مهندس مهدی معین تقوی دبیر و عضو هیأت مدیره
مهندس سید رضا زیارت نیا عضو هیأت مدیره
مهندس خلیل زنجیری عضو هیأت مدیره
مهندس حمید بابازاده عضو علی البدل هیأت مدیر
مهندس پویا منوچهری- مدیرعامل

مهندس جواد حسینی مهر بازرس اصلی
مهندس مهدی جوادی بازرس علی البدل

۲- نمودار سازمانی اولیه شرکت

اهداف شرکت
– شناخت بازارهای هدف صادرات جمهوری اسلامی
– بررسی شرایط ورود به بازار کشور های هدف، شناخت و تحلیل رقبا
– ثبت شرکت در کشور هدف اول با توجه به هزینه های مربوطه
– ایجاد شبکه های همکار در کشور هدف
– شناساندن شرکت در ادارات دولتی استان و پایتخت و معرفی شرکت بعنوان یکی از شرکت های بزرگ مدیریت صادراتی
– حضور در مجامع استانی و کشور در کمیسیون ها از جمله کارگروه صادرات استان، اتاق ایران و …
– عضویت در اتاق مشترک های ایران با کشورهای هدف
– شناخت پروژه و اخذ حداقل یک پروژه در سال اول به منظور مونیتور و بررسی شرایط پروژه ها
– شناسایی مگا پروژه های بزرگ داخلی به منظور حضور در آن پروژه ها
– شناسایی شرکت های علاقمند و بررسی توانایی و علاقه هریک به بازار کشور های هدف در حوزه های کاری شرکت
– ایجاد ساختار مسلط به زبان های خارجی در چارت عملیاتی شرکت
– اخذ حداقل رتبه های لازم جهت حضور در کشور های هدف
– برقراری ارتباط موثر با بانک های داخلی و خارجی به منظور دریافت ضمانت نامه های خارجی
– شناخت شرکت های قوی در کشورهای هدف جهت ایجاد (jv) با ایشان برای دور زدن تحریم ها
– برقراری ارتباط موثر با وزارت خانه ها، استانداری ها، سازمان ها و … سایر بخش های دولتی در کشور هدف
– برقراری ارتباط موثر با رایزنان بازرگانی ایران و نیز سفارت خانه ها و کنسولگری های ایران در کشور هدف
– اخذ استانداردهای بین المللی با توجه به نیاز و لزوم در کشورهای هدف
– حضور در مناقصات بین المللی با اولویت استفاده از توان فنی استان
– ارتباط با سرمایه گذاران خارجی جهت معرفی پتانسیل سرمایه گذاری کشور و جذب سرمایه گذاران خارجی
– حضور در حداقل۱۰ مناقصه خارجی با توجه به بودجه کشور هدف
– اطلاع رسانی مستمر مناقصات به سهامداران
– تهیه دستورالعمل های مربوطه برای انجام امور جاری شرکت

عناوین اقدامات انجام شده در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵
پس از ثبت رسمی شرکت در ۲۵/۰۲/۹۳ و تشکیل و تکمیل چارت سازمانی، هدف اصلی شرکت در سال ۹۳ شناسایی کامل حوزه کشور های هدف و شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آنها و همچنین امکان دریافت ضمانت نامه های بانکی و بررسی کیفیت و کمیت حضور شرکت های ایرانی و بررسی رضایت کارفرمایان از این شرکت ها بود. در این راستا ابتدا ۱۱ کشور شامل: عراق و اقلیم کردستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، عمان، قطر و الجزایر انتخاب شدند که پس از بررسی و رایزنی های گسترده با نهادها، سازمان ها و اشخاص مطلع و صاحب تجربه و نیز با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم، در نهایت پنج کشور: عراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان به ترتیب به عنوان حوزه کشور های هدف شرکت بین المللی هشتم انتخاب شدند.
به صورت موازی حضور مستمر مدیران عالی شرکت و کارشناسان در جلسلت کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی، امور بین الملل وزارت خانه ها و استانداری، نمایشگاه های خارجی و هیأت های اقتصادی تجاری به کشورهای همسایه، انجام و هلدینگ بین المللی هشتم با پشتوانه حضور ۶۷ سهامدار حقیقی و حقوقی به جامعه مهندسین و مسؤلین استانی و کشوری معرفی شد.بررسی های انجام شده و اتفاق نظر اعضای مترم هیات مدیره جهت حضور در کشور عراق و ثبت رسمی شعبه عراق شرکت با عنوان ” ثامن الدولیه” از اقدامات انجام شده در سال ۹۳ بود. در سال ۹۴ با توجه به بحران های مالی کشور و اثرات آن بر بخش خصوصی، هیات مدیره تصمیم گرفت هزینه های جاری شرکت را کاهش دهد و بدین منظور بودجه مصوب شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰٪ کاهش یافت و این مهم در برنامه های امکان سنجی و بازاریابی پروژه های خارج از کشور دارای تاثیر انقباضی بود و با نظرات هیأت مدیره و مشاوران شرکت مقرر شد از اطلاعات بدست آمده در سال گذشته در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز بهره برده شود و با توجه به توافق برجام با تمرکز بر ایجاد ارتباط با شرکتهایی که به ایران رهسپار شده اند امکان بهره برداری از این موقعیت برای شرکت میسر گردد.
در ادامه اقدامات انجام شده در هلدینگ بین المللی هشتم به تفکیک در ۶ بخش ذیل به تفصیل بررسی شده است.
– معرفی مناقصات
– قرارداد ها و تفاهم نامه ها
– آموزش
– توسعه ارتباطات داخلی و بین المللی
– جذب سرمایه گذاری
– صادرات کالا

اهم اقدامات انجام شده در بخش معرفی و حضور در مناقصات
فهرست مراجعی که به صورت پیوسته توسط کارشناسان بررسی می شوند:
عنوان عنوان عربی عنوان لاتین آدرس وبسایت
استانداری های کشور عراق استانداری بصره محافظة البصرة Basrah Governorate
www.basra.gov.iq
استانداری بغداد محافظة بغداد Baghdad Governorate
www.baghdad.gov.iq
استانداری میسان محافظة میسان Maysan Governorate
www.maysan.gov.iq
استانداری ذی قار محافظة ذی قار Thiqar Governorate www.thiqarprovince.iq
استانداری المثنی محافظة المثنی Muthanna Governorate www.muthana.gov.iq
استانداری قادسیه محافظة القادسیة Diwaniyah Governorate www.dewaniarc.net
استانداری واسط محافظة واسط Wasit Governorate wasitprovince.gov.iq
وزارت خانه های عراق وزارت نفت وزارة النفط Ministry of Oil www.oil.gov.iq
وزارت برق وزارة الكهرباء Ministry of Electricity www.moelc.gov.iq

وزارت طراحی وزارة التخطيط Ministry of Planning www.mop.gov.iq

وزارت حمل و نقل وزارة النقل Ministry of Transportation www.motrans.gov.iq

وزارت آموزش عالی وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی Ministry of Higher Education & Scientific Research www.mohesr.gov.iq

وزارت بهداشت وزارة الصحة Ministry of Health kimadia-iraq.net
وزارت مسکن و آبادانی وزارة الاعمار والاسکان Ministry of Construction and Housing www.imariskan.gov.iq

شرکت های خارجی مس مستقر در عراق هولدینگ Petronas www.petronas.my.com

شرکت Petrochina شرکة پتروشاینا انترناشیونال م.م.ح فرع العراق Petrochina international Iraq FZE www.petrochina-hfy.com
شرکت CNOOC شرکة CNOOC China National Offshore Oil Corporation www.cnoocltd.com
شرکت Lukoil شرکة Lukoil Lukoil Overseas lukoil-overseas.com

عنوان عنوان عربی عنوان لاتین آدرس وبسایت
شرکت های دولتی و خصوص در عراق شرکت پالایشگاه های جنوب(وزارت نفت) شرکة مصافی الجنوب South refineries company www.src.gov.iq
شرکت سعد(وزارت مسکن و آبادانی) شرکة سعد العامة Saad State company saad.imariskan.gov.iq
شرکت حمورابی(وزارت مسکن و آبادانی) شرکة حمورابی العامه للمقاولات الانشائیة Hamorabi State Constructing Contracts Company www.hamorabi.imariskan.gov.iq
شرکت حفاری عراق(وزارت نفت) شرکة الحفر العراقیة Iraqi Drilling Company www.idc.gov.iq
هیات مبانی (وزارت مسکن و آبادانی) الهيئة العامة للمباني State Commission for Building www.mabany.imariskan.gov.iq
شرکت معتصم (وزارت مسکن و آبادانی) شرکة المعتصم العامة للمقاولات الانشائیة Al-Mutasim State Company for construction Contracts www.mutasim.imariskan.gov.iq
شرکت آشور (وزارت مسکن و آبادانی) شرکة اشور العامة للمقاولات الانشائیة Ahsoor General Constructive Contracting Company www.ashour.imariskan.gov.iq
شرکت الرشید شرکة الرشید العامة للمقاولات الانشائیة www.rasheed.imariskan.gov.iq
شرکت تزریق گاز شرکة تعبئة الغاز Gas filling company www.gfc.oil.gov.iq
شرکت اکتشافات نفتی شرکة الاستکشافات النفطیة Oil exploration company oec.oil.gov.iq
شرکت پروژه های نفتی شركة المشاريع النفطية Oil projects company scop.gov.iq
شرکت گاز جنوب شرکة غاز الجنوب South gas company www.sgc.oil.gov.iq
شرکت نفت جنوب شرکة نفت الجنوب South oil company www.soc-basrah.com
شرکت سیمان عراق الشرکة العامة للسمنت العراقیة Iraqi cement state company icsciraq.com

اهم مناقصات و پروژه های عملیاتی شرکت بین المللی هشتم
۱- ساخت دهکده زمستانی المپیک
– محل پروژه: کشور قزاقستان
– شرح پروژه: ساخت دهکده المپیک زمستانی به روش قالب تونلی
– نوع پروژه: ساخت
– شرح اقدامات صورت گرفته: با توجه به اینکه روش اجرای مورد نظر کارفرما ، قالب تونلی عنوان شده بود، با شرکت های داخلی فعال در این زمینه مانند مسکن تابلیه و برنا آوند سازه هماهنگی صورت گرفت و رزومه و پلان های قابل اجرای این شرکت برای کارفرما ارسال گردید اما با توجه به متفاوت بودن پلان های درخواستی کارفرما و عدم امکان اجرا توسط این شرکت ها امکان اجرای پروژه میسر نشد.
۲- بندر اختصاصی ایران در شهر آکتائو
– محل پروژه: کشور قزاقستان
– شرح پروژه: طراحی، ساخت، تامین و فاینانس بندر اختصاصی ایران در شهر آکتائو
– نوع پروژه: طراحی، تامین، ساخت و تامین مالی
– شرح اقدامات صورت گرفته: پس از مذاره با چندین شرکت فعال در زمینه بندر سازی، شرکت های دریابندر و جهاد دریا آمادگی خود جهت حضور در این پروژه به صورت مشارکت با شرک ین المللی هشتم اعلام نمودند. پیگیری پروژه ساخت بندر اختصاصی ایران در آکتائو به صورت مستمر تا چندین ماه از وزارت امور خارجه، سفارت ایران در قزاقستان، شرکت های مختلف مشاور و پیمانکار بندر در ایران و کمیسیون های مختلف با مسئولین این کشور صورت گرفت. طی ملاقات با رئیس بندر آکتائو، در کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان در وزارت راه، مشخص شد این پروژه تا زمان حاضر به تصویب نرسیده است و ردیف مالی ندارد.
۳- طراحی مجتمع مسکونی جبیله
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: طراحی مجتمع مسکونی جبیله
– نوع پروژه: طراحی
– نام کارفرما: شرکت بنادر عمومی عراق
– شرح اقدامات صورت گرفته: پس از اعلان به شرکت های سهامدار، شرکت مهندسین مشاور اوت آمادگی خود را برای شرکت در این مناقصه اعلام نمود. اسناد مناقصه از طریق شرکت نصرالرافدین خریداری گردید و قرارداد داخلی بین این شرکت و شرکت کاوش پی و اوت منعقد گردید. طرح ها و قیمت های ارائه شده از سوی شرکت مذکور به همراه اسناد مورد نیاز ارسال شد که در نهایت پس از بررسی اسناد، به علت قیمت بالای ارائه شده توسط مشاور، موفقیتی حاصل نشد.
۴- مشاوره فاضلاب شهر خجند
– محل پروژه: کشور تاجیکستان
– شرح پروژه: خدمات مشاوره فاضلاب شهر خجند فاز ۳
– نوع مناقصه: پیش ارزیابی
– نام کارفرما: SCUE Khujandvodokanal
– شرح اقدامات صورت گرفته: در خصوص این پروژه کلیه اسناد بر اساس درخواست کارفرما و با توجه به سوابق و توانایی های شرکت های سهامدار مرتبط با موضوع مناقصه به زبان انگلیسی و روسی تهیه و برای کارفرما ارسال گردید. ضمن پیگیری های مکرر در خصوص نتیجه این مناقصه و مکاتبات متعدد با کارفرما نتیجه کتباً به صورت رسمی اعلام نشد.
۵- احداث کارخانه آسفالت
– محل پروژه: کشور ترکمنستان
– شرح پروژه: احداث کارخانه آسفالت
– نوع پروژه: ساخت
– شرح اقدامات صورت گرفته: از شرکت های سازنده کارخانه سیمان برای ظرفیت های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ تن در ساعت، استعلام قیمت گرفته شد که با توجه به قیمت بالای اعلامشده توسط این شرکت ها امکان اخذ پروژه میسر نگردید.
۶- بیمارستان الحکیم نجف
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: احداث سازه اسکلت بتنی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی الحکیم به صورت پیمانکار دست دوم
– نوع پروژه: ساخت ( پیمانکار دست دوم)
– کارفرما: وزارت بهداشت کشور عراق
– شرح اقدامات صورت گرفته: این پروژه از سوی پیمانکار عراقی به این شرکت معرفی گردید. پس از مذاکرات متعدد جلسات حضوری با پیمانکار و کارفرمای این پروژه و اعلام به شرکت های سهامدار، اعلام قیمت براساس نقشه ها و متره پروژه، توافقات اولیه در خصوص نحوه اجرای کار بدون تامین مصالح و تنها تامین نیروی متخصص و عملیات اجرایی صورت پذیرفت. بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سه شرکت سهامدار و با توجه به قیمت های اعلام شده شرکت کاوش پی جهت حضور در این پروژه انتخاب گردید. این پروژه هم اکنون در حال اجرا می باشد.

۷- دهکده آرامش اخلمد
– محل پروژه: کشور ایران
– شرح پروژه: احداث مجتمع تفریحی اقامتی در اخلمد
– نوع پروژه: مدیریت پروژه
– شرح اقدامات صورت گرفته: این پروژه به شرکت های سهامدار فعال در زمینه موضوع پروژه اعلام گردید و شرکت های مروارید سازان، مشهد سازه و سرماران جهت حضور در این پروژه اعلام آمادگی نمودند. طبق اظهارات کارفرما در ابتدا مقرر شد این پروژه به صورت مدیریت طرح به این شرکت واگذار گردد اما در ادامه نظر کارفرما مبنی بر واگذاری طرح به صورت EPC تغییر نمود که با توجه به عدم تصمیم گیری و ابهامات موجود پروژه به نتیجه نرسید.

۸- برگزاری دوره های آموزشی استانداری بصره
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح کارکنان استانداری بصره
– کارفرما: استانداری بصره
– شرح اقدامات صورت گرفته: با شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی در بین سهامداران، در این خصوص مذاکرات صورت گرفت و لیست دروس و قیمت دوره ها به استانداری اعلام گردید که پس از پیگیری های صورت گرفته مشخص شد بودجه مربوط به این دوره ها تصویب نشده و به محض مصوب شدن مذاکرات صورت خواهد پذیرفت.

۹- طراحی سالن کنسولگری پاکستان در شهر کابل
– محل پروژه: کشور افغانستان
– شرح پروژه: خدمات طراحی و نظارت سالن کنسولی سفارت پاکستان در شهر کابل
– نوع پروژه: طراحی
– کارفرما: سفارت پاکستان در افغانستان
– شرح اقدامات صورت گرفته: این مناقصه به شرکت های سهامدار مشاور فعال در زمینه موضوع مناقصه اعلام و شرکت های نقش آوگون و راینماد اعلام آمادگی نمودند که پس از دریافت اطلاعات لازم از کارفرما شرکت راینماد با توجه به مبهم بودن اطلاعات پروژه از ادامه کار اعلام انصراف نمود. مدارک مربوط به طراحی و قیمت های اعلام شده از سوی شرکت نقش آوگون برای کارفرما پروژه ارسال گردید. و متاسفانه یک شرکت مشاور پاکستانی موفق به اخذ پروژه گردید.

۱۰- بیمارستان شریعتی تهران
– محل پروژه: کشور ایران
– شرح پروژه: طراحی، ساخت و تامین تجهیزات طرح توسعه بیمارستان دکتر شریعتی تهران
– نوع مناقصه: طرح و ساخت ( پیش ارزیابی)
– کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی
– شرح اقدامات صورت گرفته: پس از الان مناقصه به شرکت های سهامدار و وندور لیست شرکت، در روزهای پایانی مانده به اتمام زمان مناقصه شرکت های ساب نیرو و مسکن عمران قدس رضوی اعلام آمادگی نمودند. با مشاور قدس نیز مذاکرات اولیه صورت گرفت اما با توجه به زمان اندک مناقصه این مشاور انصراف خود را اعلام نمود و در نتیجه با توجه به عدم وجود مشاور دارای صلاحیت حضور در مناقصه منتفی گردید.

۱۱- استادیوم ورزشی پلیس بغداد
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: احداث ورزشگاه ۱۰ هزار نفری در بغداد به همراه ساختمان های جانبی
– کارفرما: وزارت داخلی عراق
– نوع پروژه : ساخت ( پیمانکاری دست دوم)
– شرح اقدامات صورت گرفته: این پروژه از سوی پیمانکار عراقی به این شرکت معرفی گردید. پس از مذاکرات متعدد جلسات حضوری با پیمانکار و کارفرمای این پروژه و اعلام به شرکت های مرتبط با موضوع پروژه مقرر گردید شرکت های مایل به حضور در مناقصه نسبت به اعلام رقم پیشنهادی جهت اجرای پروژه اقدام نمایند. اما به دلیل شفاف نبودن مشخصات پروژه و نحوه پرداخت، حضور در این پروژه منتفی شد.

۱۲- بیمارستان النهروان
– محل پروژه: کشور عراق
– کارفرما: وزارت بهداشت کشور عراق
– نوع پروژه: ساخت ( پیمانکاری دست دوم)
– شرح پروژه: احداث سازه اسکلت بتنی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی النهروان به صورت پیمانکار دست دوم
– شرح اقدامات صورت گرفته: این پروژه از سوی پیمانکار عراقی به این شرکت معرفی گردید. پس از مذاکرات متعدد جلسات حضوری با پیمانکار و کارفرمای این پروژه و اعلام به شرکت های مرتبط با موضوع پروژه و اعلام قیمت براساس نقشه های پروژه صورت پذیرفت. در این خصوص شرکت آفرینه طوس نسبت به اعلام قیمت اقدام نمود، اما به دلیل شفاف نبودن مشخصات پروژه و نحوه پرداخت، حضور در این پروژه منتفی شد.

۱۳- ساخت مجتمع ۴۸۵ واحدی در استان المثنی
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: احداث مجتمع مسکونی برای قشر فقیر در استان المثنی
– کارفرما: استانداری المثنی
– شرح اقدامات صورت گرفته: مناقصه مذکور به شرکت های ساختمانی اعلام شده و مجموعه ای از شرکتهای انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی اعلام آمادگی نمودند. اما در نهایتبه عل عدم واریز وجه جهت دریافت ضمانت نامه، حضور در مناقصه و ارسال اسناد کنسل شد.
۱۴- طراحی و اجرای پل غیرهمسطح در استان دیوانیه عراق
– محل پروژه: کشور عراق
– شرح پروژه: طراحی و ساخت پل تقاطع غیر همسطح
– نوع پروژه: طراحی و ساخت
– کارفرما: استانداری دیوانیه
– شرح اقدامات صورت گرفته: این مناقصه برای کلیه شرکت های سهامدار و مرتبط ارسال گردید و شرکت گذرگاه های شرق جهت حضور در این پروژه اقدام نمود. اما رایزنی های انجام شده حاکی از واگذاری پروژه به صورت غیر رسمی به یک شرکت عراقی بود و لذا حضور در این مناقصه علیرغم خرید تهیه اسناد منتفی شد.

۱۵- مناقصه ساخت خط انتقال ۱۳۲ kv دومداره TT برای تغذیه ایستگاه المدینه از ایستگاه ۴۰۰ kv القرنه
– محل پروژه: کشور عراق
– نوع پروژه: طراحی و ساخت
– کارفرما: استانداری بصره
– شرح اقدامات صورت گرفته: اعلان عمومی به سهامداران و اعضای وندور لیست انجام و پس ازاعلام آمادگی یکی از اعضای سهامدار، اسناد خریداری و اقدامات لازم برای اخذ ضمانت نامه انجام شد. علیرغم رایزنی های انجام شده، به دلیل قیمت بالای پیشنهادی، مناقصه به یک شرکت لبنانی واگذار شد.

۱۶- طراحی و ساخت و راه اندازی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب برای ۲۸ روستا در منطقه شمال شرق
– محل پروژه: کشور ایران
– نوع پروژه: طراحی، ساخت و راه اندازی
– کارفرما: IDB
– شرح اقدامات صورت گرفته: به دلیل عدم اعلام آمادگی شرکت های سهامدار، شرکت بین المللی هشتم با مشارکت یک پیمانکار خارج از مجموعه و یک شرکت آلمانی به عنوان تامین کننده در این مناقصه حضور پیدا کرد که به دلیل عدم تامین شرایط مالی و فنی اعضای جوینت ونچر، موفقیت به عبور از مرحله پیش ارزیابی نشد.

۱۷- پروژه ساخت هتل ۵ستاره در مالزی

– محل پروژه: کشور مالزی
– نوع پروژه: ساخت و مدیریت پیمان
– کارفرما: شرکت Saba مالزی
شرح اقدامات صورت گرفته: علیرغم برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان کارفرما و استعلام از نمایندگی وزارت خارجه در مشهد و سفارت ایران در مالزی، به دلیل عدم شفافیت کامل پروژه، پیگیری پروژه و مذاکرات متوقف شد.

۱۸- پروژه ساخت صحن امام رضا(ع) در حرم کاظمین
– محل پروژه: کشور عراق
– نوع پروژه: مدیریت پیمان
– کارفرما: سازمان بازسازی عتبات عالیات
– شرح اقدامات صورت گرفته: اعلان به سهامداران انجام و تفاهم نامه مدیریت پیمان نیز با سازمان بازسازی عتبات عالیات استان امضا شد. اما به دلیل قرارگیری پروژه های با اولویت بالاتر در دستور کار سازمان بازسازی عتبات در کاظمین، اقدامی در خصوص این پروژه انجام نگرفته است

– اهم تفاهم نامه ها و قراردادها

۱٫ تفاهم نامه ساخت صحن حرم امام رضا(ع) در کاظمین عراق با پیگیری های فراوان و مستمر به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال
۲٫ تفاهم نامه با شرکت پژوهش و نوآوری همایش اندیشه شرق در حوزه آموزش
۳٫ تفاهم نامه جهت ساخت شهرک صنعتی میسان عراق با کارفرما
۴٫ تفاهم نامه با شرکت آلترئو فرانسه درخصوص همکاری در پروژه های منابع آب و آب و فاضلاب در کشورهای ایران، عراق، ترکمنستان و قزاقستان
۵٫ تفاهم نامه با شکت MIRIT مجارستان
۶٫ تفاهم نامه با دو شرکت (شرکت های NKTU و KIKUK) تولیدکننده ترکیه ای در جریان سفر هیات اقتصادی تجاری ترکیه به ایران
۷٫ تفاهم نامه با شرکت Al-Widian عراق جهت استفاده از دفتر شرکت به عنوان آدرس رسمی شرکت ثامن الدولیه
۸٫ تفاهم نامه با مرکز آموزش اتاق بازرگانی جهت برگزاری دور های تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی
۹٫ تفاهم نامه با انبوه سازان خجند جهت برگزاری دوره آموزشی طراحی داخلی
۱۰٫ قرارداد اجرای سازه اسکلت بتنی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی الحکیم
۱۱٫ قرارداد صادرات نمد صنعتی به عراق
۱۲٫ قرارداد صادرات لیوان های چندمنظوره به عتبه حسینی عراق
اهم اقدامات در حوزه آموزشی
۱٫ تفاهم نامه با پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی
۲٫ برگزاری ۳ دوره آموزشی ضمانت نامه های بانکی خارجی، ضوابط و الزامات، مصوبه کمیته آموزش استانداری و اتاق بازرگانی

اهم اقدامات در توسعه ارتباطات داخلی و بین المللی شرکت
در سطح داخلی:
۱٫ انتخاب شرکت هشتم بعنوان صادرکننده نمونه استان در سال ۹۴
۲٫ نشست با سازمان صنعت و معدن و تجارت درخصوص حمایت از شرکت بعنوان هلدینگ جامع استان
۳٫ جلسه با شرکت های حوزه نفت و تجهیزات نفتی جهت همکاری در کشور های ترکمنستان، عراق و ایران
۴٫ برگزاری جلسه با آقای دکتر ساعدی، رایزن سابق ایران در الجزایر
۵٫ نشست با مدیرعامل شرکت ملی ساختمان
۶٫ جلسه با شرکت های فعال در حوزه IT جهت حضور در پروژه های کشور افغانستان
در سطح بین المللی:
۷٫ همکاری با گروه ICIE روسیه
۸٫ مذاکرات B2B با هیأت اقتصادی لهستان
۹٫ مذاکرات با شرکت های ترکی در هیات اقتصادی تجاری استان ترابوزان در مشهد
۱۰٫ مذاکرات رسمی با هیات اقتصادی فرانسوی اعزامی به مشهد
۱۱٫ نشست با هلدینگ پردیس درخصوص همکاری در آسیای میانه
۱۲٫ نشست با هلدینگ اورست ترکیه و معرفی تعدادی از سهامداران بمنظور برقراری ارتباط
۱۳٫ جلسه با استادار نجف در محل استانداری خراسان رضوی
۱۴٫ ارسال بیش از ۱۷۰۰نامه رسمی به همراه رزومه لاتین شرکت و پاسخ مثبت حدود ۲۰ شرکت جهت همکاری
۱۵٫ ارسال نامه معرفی و اعلام آمادگی همکاری با امضای خانم مهندس علیرضایی به مقامات هندوستانی

عضویت در مجامع ملی:
۱٫ عضویت در انجمن فنی مهندسی خراسان
۲٫ عضویت در اتحادیه صادرکننگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی
۳٫ عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
۴٫ عضویت در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و همچنین ایران و افغانستان
۵٫ عضویت در کمیته تدوین نقشه جامع و برنامه صادرات خدمات فنی مهندسی استان

برخی از جلسات و همایش ها
۱- بازدید اعضای شرکت AKG و نمایندگان وزارت بهداشت کشور عراق از توانمندی های شرکت
طی سفر هیات اعزامی شرکت اماراتی AKG که از شرکت های فعال و توانمند در کشور عراق می باشد، به شهر مشهد مقدس به منظور بازدید از پروژه ها و توانمندی های این شرکت جهت همکاری در پروژه های مرتبط در کشور عراق و همچنین مشارکت در پروژه ساخت اسکلت بتنی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی الحکیم نجف با شرکت مذکور اقدامات ذیل صورت پذیرفت:
در این سفر از پروژه های ساختمانی در دست اجرای شرکت های سهامدار این شرکت بازدید بعمل آمد و بسیار مورد توجه هیات اعزامی قرار گرفت. همچنین از کارخانجات و واحد های تولیدی مصالح ساختمانی شامل پرین بتن، درب و پنجره CPVC مروارید سازه نیشابور و کارخانه فولاد خراسان نیز بازدید بعمل آمد و در خصوص نیازهای آن شرکت جهت صدور مصالح ساختمانی برای پروژه های در دست اقدام و آتی بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری جلسات متعدد در خصوص پروژه در حال مذاکره با شرکت مذکور – اجرای اسکلت بتنی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی الحکیم نجف – با حضور نمایندگان شرکت کاوش پی مشهد و رایزنی در این خصوص از دیگر کارهای انجام شده در این سفر بود. در جلسات مذکور در خصوص نحوه همکاری و مشارکت در این پروژه مذاکراتی انجام گرفت و توافقات اولیه جهت عقد قرارداد صورت پذیرفت.

۲- دومین همایش ملی صدورخدمات فنی و مهندسی – دی ماه ۱۳۹۳ – مشهد مقدس
این همایش که در محل دفتر اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت مشهد مقدس و در خصوص صدور خدمات فنی ومهندسی به کشور های هدف به ویژه کشور های همسایه برگزار گردید . در این همایش مباحث پیرامون اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی و مشکلات و موانع موجود در این مسیر با حضور نمایندگان دولت و افراد ذیصلاح و دارای تجارب کاری متفاوت در این زمینه، مطرح گردید. در این همایش شرکت ها، اتحادیه ها، سازمان ها و ارگان های دولتی مرتبط با موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی گرد هم آمدند تا ضمن آشنایی با شیوه های کاری یکدیگر، زمینه های لازم جهت همکاری های بیشتر و هدفمند نمودن صدور خدمات فنی و مهندسی را ایجاد نمایند و راه حل هایی جهت از میان برداشتن موانع موجود در این مسیر را شناسایی نموده و اقدام لازم را صورت دهند. شرکت بین المللی هشتم به منظور ارائه توانمندی های خود و شرکت های سهامدار در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین شناسایی شرکت های فنی ومهندسی مایل به حضور در پروژه های خارج از کشور در این همایش غرفه ای برپا نموده بود.

۳- بازدید اعضای شرکت Baitrerk کشور قزاقستان از توانمندی های شرکت
طی سفر هیات اعزامی شرکت Baitrerk کشور قزاقستان به شهر مشهد مقدس به منظور بازدید از پروژه ها و توانمندی های این شرکت جهت همکاری در پروژه های مرتبط در کشور قزاقستان، از پروژه های ساختمانی در دست اجرای شرکت های سهامدار این شرکت بازدید بعمل آمد و بسیار مورد توجه هیات اعزامی قرار گرفت. همچنین از توانمندی های شرکت های استان به منظور اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری نیز بازدید صورت گرفت.

جلسات متعددی در محل دفتر مرکزی این شرکت در خصوص پروژه پیشنهادی شرکت قزاقی – طراحی و ساخت مجتمع تجاری اداری در شهر آکتائو قزاقستان – با حضور نمایندگان شرکت نقش آوگون نیز برگزار گردید و طرح ها و پیشنهادات در خصوص نحوه همکاری به هیات قزاق ارائه گردید.

در جلسات مذکور انتظارات شرکت قزاق و درخواست نحوه همکاری به این شرکت ارئه گردید و با توجه به اینکه کارفرما درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت ایرانی در این پروژه را داشت مقرر گردید پس از بررسی های بعمل آمده، شرایط همکاری به آن شرکت اعلام گردد. با بررسی بعمل آمده نحوه همکاری در این پروژه به صورت MC ( مدیریت پیمان) به شرکت قزاق ارسال گردید.

۴- جلسه مشترک طرف های ایرانی و افغان در محل اتاق بازرگانی مشهد
جلسه با حضور طرف ایرانی شامل: آقایان مهندس بابازاده (ریاست اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان)، مهندس پورحسینی (قائم مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان)، دکتر شجاعی (نائب رئیس شرکت بین المللی هشتم)، مهندس کرمانی (مدیریت عامل شرکت بین المللی هشتم)، مهندس سلطانی (مشاور بازرگانی شرکت بین المللی هشتم)، مهندس سیادت (رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان)، مهندس جوانمرد (رایزن بازرگانی سابق سفارت ایران در افغانستان) و طرف افغان شامل: آقایان خطیب (رئیس اتاق بازرگانی هرات)، آقایان حکیمی و رحیمی (ریاست و مدیر بازرگانی شرکت ساختمانی هریرود) برگزار گردید.
در این جلسه به اولویت های همکاری در شاخه تولید، خدمات و کشاورزی اشاره شد و بر پتانسیل بالای موجود در منطقه خراسان برای صدور خدمات فنی و مهندسی تأکید گردید. همچنین در خصوص تمایل بالای صندوق توسعه صادرات ایران بر صدور ضمانتنامه برای پروژه ها در قبال ارائه گارانتی از سوی دولت افغانستان و نیز الزام حضور یک شرکت فنی و مهندسی ایرانی در پروژه، مواردی مطرح گردید. طرف افغان نیز ضمن ابراز علاقه به حضور شرکت های ایرانی در افغانستان به موانع سیاسی موجود از جمله تأمین بودجه اکثریت پروژه ها توسط دولت آمریکا اشاره نمود. در پایان نیز مقرر شد دفاتر شرکت هشتم در ایران و هریرود در افغانستان به عنوان دفتر نمایندگی متقابل فعالیت نمایند. مقرر شد نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی همکاری لازم را در جهت تسهیل صدور روادید برای مدیران شرکت هریرود اعمال نمایند.

۵- جلسات کمیسون صدور خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی

۶- جلسه مشترک با اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی و انجمن انبوه سازان استان
در این جلسه شرکت بین المللی هشتم معرفی و گزارشی از دستاوردهای این شرکت از بدو تاسیس تا کنون به حضار معرفی گردید. همچنین اطلاعاتی در خصوص نحوه حضور در پروژه های فنی و مهندسی در کشور عراق ارائه گردید. در پایان از علاقمندان به حضور در سفر به کشور عراق به منظور آشنایی بیشتر شرکت های استان با شرایط آن کشور با مدیریت شرکت بین المللی هشتم دعوت بعمل آمد.
همچنین در این جلسه جناب آقای دکتر شجاعی نایب رئیس شرکت بین المللی هشتم در خصوص تجربیات گذشته بین المللی در کشورهای عراق و افغانستان اطلاعاتی را ارائه دادند. همچنین در خصوص مسائل اقتصادی از قبیل بودجه عمرانی کشور عراق، جلسه مشترک با شرکت های انبوه ساز در دفتر مرکزی شرکت بین المللی هشتم در این جلسه پیرامون سفر به کشور عراق اطلاعاتی ارائه و هماهنگی لازم در این خصوص انجام گردید. همچنین پروژه هایی که امکان بازدید و اخذ آنها وجود دارد به شرکت ها معرفی شد.

۷- ارتباط با اداره کل امور بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت راه و شهرسازی
ملاقات با کارشناسان و مدیران وزارت راه و در راس آن ها جناب آقای مهندس رستمی، معاون مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی که طی آن ارتباطی کاملا دوستانه و مثبت ایجاد و ضمن معرفی شرکت هشتم، از این پس کلیه اطلاعات، پروژه ها و دعوتنامه های مربوطه از وزارت راه مستقیماً به شرکت هشتم نیز ارسال می گردد. دعوت از مدیرعامل شرکت هشتم برای حضور در نمایشگاه ها و سفرهای مختلف به همراه هیات های عالی رتبه ایرانی، به کشورهای الجزایر، عراق و ترکمنستان و دعوت وزیر مسکن کشور عراق به مشهد، از جمله این موارد می باشند.
۸- جلسات پیگری تهاتر گاز با ترکمنستان
جلساتی با آقای اسماعیل زاده، مسئول تهاتر گاز و معاون شرکت بازرگانی گاز ایران و آقای براتی، مدیرعامل این شرکت انجام شد. این ملاقات ها به منظور ایجاد رابطه قوی و طولانی مدت برای اخذ مجوزهای لازمه در موضوع انجام تهاتر گاز صورت گرفت، که نهایتا بعد از چند ماه تلاش، ملاقات و پیگیری، پس از ارائه مدارک لازمه، مجوز انجام تهاتر گاز با ترکمنستان اخذ گردید.

اهم اقدامات در حوزه سرمایه گذاری
۱- تهیه طرح های سرمایه گذاری مجتمع تفریحی فرهنگی گردشگری، آزادراه مشهد-چناران، نیروگاه بادی نشتیفان خواف، تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران، طرح توسعه شرکت تجهیزات پزشکی، آبرسانی از هزار مسجد به مشهد و پروژه ریلی میانه-اردبیل-پیله سوار
۲- شناسایی فاینانسور هندی برای پروژه نیروگاه بادی نشتیفان و پیگیری اخذ زمین نیروگاه بادی خواف و تمدید پروانه
۳- نشست با شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی مسکن تامین گستر
۴- نامه نگاری به بیش از ۲۵۰۰ شرکت خارجی سرمایه گذاری همزمان با برجام
۵- اعلام به کلیه سهامداران درخصوص ارائه طرح های سرمایه گذاری ایشان
۶- مذاکره با شرکت های سرمایه گذاری خارجی درخصوص ورود به پروژه آزادراه مشهد-چناران-قوچان
۷- دعوت به مشارکت درفاینانس پروژه برقی ۲ میلیارد دلاری در ایران
۸- فراخوان ارسال طرح های اقتصادی توجیهی پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده در زمینه های: ساختمان، نیرو، آب و فاضلاب، راه، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن جهت ارائه به تیم های مذاکره کننده خارجی

مناقصات ویژه (فاینانس خارجی)
مناقصه EPCF قطار حومه ای گلبهار به مشهد مقدس

مناقصه قطار حومه ای گلبهار به مشهد به صوت سرمایه گذاری، طراحی، تأمین و اجرا و دو مرحله ای (ارزیابی کیفی و مناقصه) در اردیبهشت ماه ۹۳ به کارفرمایی شرکت عمران شهرهای جدید ایران و مدیریت طرح شرکت تدبیر عمران ایرانیان، اعلان شد. شرکت بین المللی هشتم اقدام به تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت های سهامدار ذیصلاح نمود که دربرگیرنده شرکت طوس عامر (به عنوان پیمانکار پایه یک راه)، کاوش پی (مشاور ژئوتکنیک)، شرکت منیران (مشاور نیرو)، شرکت آفرینه طوس (پیمانکار نیرو)، سرماران (پیمانکار تأسیسات برق و مکانیک)، شرکت ساب نیرو و شرکت آداک پویاطرح توس (مشاور معماری و عمران) نمود. شرکت پاسیلو آهن نیز با سوابق مشابه در خط یک قطار شهری مشهد به عنوان شرکت مشاور پایه یک راه آهن انتخاب شد. همزمان، شرکت هشتم به عنوان راهبر مشارکت تلاش های گسترده ای برای انتخاب عضو فاینانسور صورت داد که منجر به وررد شرکت های عمراب – تانا انرژی به نمایندگی از ساینامک چین گردید.
کنسرسیوم بین المللی هشتم به همراه ۱۲ کنسرسیوم برگزیده دیگر (از جمله: مپنا، فراب، سپاسد، کیسون، سابیر، تام ایران خودرو، مولوی و …) به عنوان شرکت های واجد شرایط حضور در مرحله مناقصه اعلام شدند. حذف تأمین ناوگان از موضوع مناقصه و لزوم مشارکت متقاضی در امر استملاک مسیر و پرداخت هزینه ناشی از آن از محل فاینانس و نیز عدم شفافیت در نحوه تزریق سهم ۱۵ درصدی کارفرما از رقم پروژه در نهایت موجب دلسردی و عدم تمایل عضو فاینانسور به ادامه همکاری گردید. در نهایت علیرغم جایگزین نمودن شرکت چینی LCMEEC از مجموعه CCCC و تهیه و ارسال اسناد شرکت موفق به اخذ این پروژه نگردید.

طراحی، سرمایه گذاری و احداث نیروگاه بادی در نشتیفان خواف
از بدو تأسیس شرکت بین المللی هشتم و با توجه به حضور سهامداران قوی در بخش مهندسی و اجرای نیرو در کنار پتانسیل باد بسیار مناسب در منطقه نشتیفان شهرستان خواف، با کسب نظر مثبت هیات مدیره شرکت بین المللی هشتم با همکاری شرکت آفرینه طوس اقدام به تشکیل مشارکت و ارسال درخواست صدور پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز و مشخصات محدوده و توان مورد درخواست (۱۰۰ مگاوات) به سازمان انرژی های نو ایران (سانا) صورت گرفت که پس از طی مراحل ارزیابی، نهایتاً در دیماه موافقتنامه اولیه احداث نیروگاه بادی در منطقه نشتیفان خواف به میزان ۵۵ مگاوات از دفتر خصوصی سازی برق وزارت نیرو صادر گردید.
وندور لیست
منظور از شرکت های عضو “وندور لیست” شرکت هایی هستند که خارج از مجموعه سهامداران شرکت بین المللی هشتم بوده و بنا به توانمندی ها و تخصص های موجود در آنها و با هدف تقویت هر چه بیشتر ظرفیت های موجود در مجموعه شرکت بین المللی هشتم، پذیرفته شده اند. فرآیند عضویت در این فهرست اعلام درخواست کتبی به انضمام سوابق و متعاقب دریافت تأییدیه، تکمیل فرم و پرداخت حق عضویت در وبسایت شرکت بین المللی هشتم است. اولویت شرکت بین المللی هشتم در ارجاع پروژه ها و مناقصات شرکت های سهامدار هستند، لیکن در مواردی که هیچ سهامداری اعلام آمادگی ننماید اعضای وندور لیست مورد بررسی قرار می گیرند.
برق، مخابرات و انرژی صنایع نقشه برداری
شرکت های پیمانکار پیشتازان جوش آریا مهندسین مشاور عمران دشت
اطلس افروز شرق پارس پویا کنترل مدیریت شهری
مهندسین نیروی برق سپاهان ایمن آزمای شرق گل سبزه سازان گلستان
کشاورزی و دام پروری فناوری اطلاعات آموزش
شرکت گیان کارتوس پایا سیستم مرو مهندسین مشاور فرآیین
به دام کشت خاوران کشاورزی و دام پروری منظومه سلامتی ایرانیان
آشیان سازان رویان صنعت شایان
نیکان دام آروین پرطلای ماکی شرق

ساختمان و شهرسازی بنادر تامین تجهیزات
شرکت های پیمانکار شرکت های پیمانکار شرکت نیاوران
شرکت ساختمانی مسکن تابلیه شرکت جهاد دریا پیمان خطوط شرق
اطلس افروز شرق شرکت های مشاور تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها)
هوشمند سازه مهندسین مشاور دریابندر آساز جوش صنعت
علاقمند سازان سازه پردازی ایران رسا نور نیشابور
ساتراپ پایور نفت، گاز و پتروشیمی مروارید سازه بینالود
ارچنگ شرکت های پیمانکار دیار شرق
آسمان مهر انتظار شرکت مهندسی رامپکو تجهیزات آزمایشی آزمون
ایوان ساز توس ساتراپ سازین توس فیوز
مهندسین مشاور فجر و توسعه سپهر سازه خراسان بام بران توس
تحکیم سازان شرکت های مشاور پارسیان
پارس ژئو دیتا مهندسی مشهد تدبیر
شرکت های مشاور سازه پردازی ایران پارس اتیلن کیش
مهندسین مشاور عمران دشت اطفا حریق کانکس سامان
یاران صنعت شرکت پتروفرین جرثقیل راسی
سان سازه آروین شرق گروه مهندسی پاژ داما آریا
مهندسین مشاور فرآیین گروه پدرام کاوش صنعت توس
مهندسین مشاور ایرانشهر آب و فاضلاب صنایع دیار شرق
مهندسین مشاور ایمن آزمای شرق شرکت های پیمانکار فنی و مهندسی سامان
سازه پردازی ایران اطلس افروز شرق شفیع سازه شرق
راهسازی شرکت های مشاور سبز پیشگامان مرو
شرکت های پیمانکار سازه پردازی ایران تینا صنعت
اطلس افروز شرق مدیریت طرح نفت ری سان
شرکت های مشاور مهندسین مشاور عمران دشت تابان مهر قدر
مهندسین مشاور عمران دشت رایا صنعت

اقدامات صورت گرفته بانکی در خصوص اخذ ضمانت نامه های بانکی
۱- بانک توسعه صادرات
به منظور بهره مندی از تسهیلات بانک توسعه صادرات با توجه به همکاری بانک مذکور جهت صدور ضمانت نامه back to back برای بانک های عراقی که امکان اخذ ضمانت نامه از آنها برای مناقصات کشور عراق وجود دارد، حساب ارزی و ریالی در بانک مذکور افتتاح گردیده است. هماهنگی ابتدایی و روند اخذ ضمانت نامه ها از طریق شعبه مشهد و شعبه مرکزی در تهران پیگیری گردید و اقدام جهت اخذ ضمانت نامه نیز برای یک پروژه صورت پذیرفت.
۲- بانک اقتصاد نوین
با توجه به اینکه بانک اقتصاد نوین همکار و سهامدار یکی از بانک های فعال در کشور عراق می باشد، اقدام جهت افتتاح حساب ریالی در این بانک صورت پذیرفته است. این بانک توانایی صدور ضمانت نامه back to back برای بانک عراقی تعاون الاقلیمی را دارا می باشد.
۳- بانک پاسارگاد
با توجه به توانایی اخذ ضمانت نامه از طریق ECO افتتاح حساب بدین منظور در این بانک صورت پذیرفته است.
۴- بانک صادرات
افتتاح حساب ریالی در این بانک از بدو تاسیس شرکت صورت پذیرفته است. حساب ارزی دلاری نیز در این بان به منظور بهره مندی از تسهیلات و اخذ ضمانت نامه های ارزی صورت گرفته است. لازم به توضیح است که جهت حضور در مناقصات کشور افغانستان این بانک توانایی صدور ضمانت نامه برای بانک آرین افغانستان را دارا می باشد.
۵- بانک تعاون الاقلیمی
این بانک که نمایندگی بانک عراقی می باشد و در ایران شعبه دارد توانایی صدور ضمانت نامه برای مناقصات عراق را دارا می باشد. بانک مذکور با بانک اقتصاد نوین همکاری داشته و ضمانت نامه های صادره از بانک اقتصاد نوین را با اخذ سپرده ۱۰ درصدی به صورت کانتر برای مناقصات عراق صادر می نماید از این رو افتتاح حساب ارزی دلاری در این بانک انجام گرفته است.
۶- بانک IDB
این بانک که بانکی عراقی می باشد و مورد قبول اکثر کارفرما های کشور عراق می باشد در ایران دارای دفتر بوده و امکان صدور ضمانت نامه های ارزی برای کشور عراق را دارا می باشد. این بانک با بانک توسعه صادرات همکاری داشته و با اخذ سپرده ۱۰ درصدی به صورت کانتر ضمانت نامه صادر می نماید.
۷- بانک مصرف الاتحاد العراقي
این بانک که بانکی عراقی می باشد و مورد قبول اکثر کارفرما های کشور عراق می باشد در ایران دارای دفتر نیست لیکن به دلیل سهولت بیشتر در صدور انواع ضمانتنامه ها و امکان دریافت دسته چک، شرکت بین المللی هشتم اقدام به افتتاح حساب جاری به صورت دیناری و دلاری نزد شعبه مرکزی آن در بغداد نمود.

عضویت ها، مجوز ها و رتبه ها
رتبه دو مدیریت طرح پروژه های اقتصادی شهرداری مشهد
پایه یک پیمانکاری طرح و ساخت (راه و ترابری – راهسازی) و پایه دو پیمانکاری طرح و ساخت (ساختمان و ابنیه – ساختمان های آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی) از معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

عضویت در کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی
عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

اخذ مدارک: ایزو ISO 9001, 14001, 18001 ، HSE-MS، مدیریت انرژی و مدیریت کیفیت (INQ NET)

رویکرد سال۹۶
• انعقاد تفاهم نامه ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در کشور الجزایر
• حضور در پروژه های بازسازی کشور دوست و مسلمان سوریه
• حضور در پروژه های معدنی خارجی
• پیگیری حضور در کشورهای آسیای میانه ترکمنستان، قزاقستان و روسیه
• شناسایی منابع درآمدی زودبازده
• حضور در پروژه های سرمایه گذاری داخلی با رویکرد فاینانس
• جذب منابع از مسیر مشوق های ایجاد دفاتر خارجی در عراق
• تأسیس دفاتر در کشورهای الجزایر و ترکمنستان ،قطع ارتباط کشور روسیه با ترکیه و خروج شرکت های ترک ازآسیای میانه فرصت ویژه برای کشورهای حوزه CIS است، (شكل‌دهي بازارهاي جديد)
• ایفای نقش هماهنگ کننده دراعزام و پذیرش هیأت های تجاری اقتصادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی،(گسترش خدمات تجارت خارجي )
• برگزاری دوره های ملی آموزشی تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی برای مهندسین،( برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي)
• قرارگیری شرکت درچترحمایتی سازمان نظام مهندسی استان باتوجه به تفاهم نامه های فی مابین شورای مرکزی و دولت و تاکیدات جناب آقای مهندس ترکان،(حمایت همه جانبه هدفمند )